تفاوت برندگان و بازندگان


تفاوت برندگان و بازندگان

آیا تاکنون اندیشیده اید که تفاوت برندگان و بازندگان در چیست؟
برنده: متعهد می شود، بازنده وعده می دهد وقتی برنده ای مرتکب اشتباه می شود می گوید: «اشتباه کردم»
وقتی بازنده ای مرتکب اشتباه می شود،می گوید: «تقصیر من نبود» برنده می داند به خاطر چه چیزی پیکار کند، و بر سر چه چیزی توافق و سازش نماید.

بازنده آن جا که نباید، سازش می کند و به خاطر چیزی که ارزش ندارد، مبارزه می کند. برنده، گوش می دهد. بازنده، فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حرف زدن است. برنده، نسبت به ضعف های دیگران، غمخواری می کند، زیرا ضعف های خود را درک نموده و آن ها را پذیرفته است.

بازنده، دیگران را به دلیل ضعف هایشان خوار و خفیف می شمارد. زیرا وجود ضعف در درون خود را، انکار نموده و پنهان می کند.

برنده، حتی زمانی که دیگران وی را یک خبره می دانند می داندکه هنوز خیلی چیزها را نمی داند.

بازنده، می خواهد که دیگران او را یک خبره بدانند و این نکته که: «بسیار کم می داند» را، هنوز نیاموخته است.
برنده، در برابر افراد سودمند و ناتوان، یکسان عمل می کند.

بازنده، به تملق قدرتمندان پرداخته و ضعفا را تحقیر می کند.

برنده، پس از بیان نکتۀ اصلی مورد نظرش لب از سخن فرو می بندد. بازنده، آن قدر به صحبت ادامه می دهد که نکتۀ اصلی را فراموش می کند.

برنده، سعی می کند که رفتارهای خود را بر اساس نتایج منطقی آن ها قضاوت کند و رفتارهای دیگران را ، بر اساس قصد نیت آن ها ارزیابی کند.
بازنده، رفتارهای خود را بر اساس قصد نیت خویش و رفتارهای دیگران را بر اساس نتایج آن ها ارزیابی می کند. برنده، در وجود یک آدم بد، خوبی را می جوید و روی همین قسمت کار می کند.
بازنده، در وجود یک انسان خوب، بدی ها را می جوید از این رو، به سختی می تواند با دیگران همکاری کند.

بازنده، به «استقلال» خود می بالد. در حالی که به واقع در حال خودسری است و به «کار گروهی» خود می بالد.

به راستی تفاوت برندگان و بازندگان در چیست؟

در صورتی که در حال دنباله روی است و اراده ای از خود ندارد. برنده می داند که کدام تصمیم را به طور مستقل بگیرد و کدام یک را پس از مشورت با دیگرانبازنده به قضا و قدر اعتقاد دارد.
برنده معتقد است، ما با کارهای درست و اشتباه خود سرنوشت خویش را تعیین می کنیم.
برنده، گام های متعادلی بر می دارد.
بازنده دو نوع سرعت دارد، یا خیلی تند و یا خیلی کند.

برنده می گوید: «باید راه بهتری هم وجود داشته باشد.»
بازنده می گوید: «تا بوده همین بوده تا هست همین است.»
برنده، با جبران اشتباهاتش، تأسف و پشیمانی خود را نشان می دهد بازنده می گوید: «متأسفم!» اما در آینده اشتباه خود را تکرار می کند.

«سیدنی، جی، هریس»
تفاوت برندگان و بازندگان

آیا مقاله تفاوت برندگان و بازندگان برای شما سودمند بود؟
لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *