مختصری درباره روش مدیریتی ویل دان

مختصری درباره روش مدیریتی ویل دان

مختصری درباره روش مدیریتی ویل دان


مختصری درباره روش مدیریتی ویل دان

در این نوشتار، مختصری درباره روش مدیریتی ویل دان را برایتان به اختصار بیان می کنیم. لطفا همراه ما باشید:
ویل دان عبارتی است که معانی و مفاهیم متعددی دارد.
ویل دان بیانگر مفاهیم مربوط به آموزش پذیری نهنگ و رفتارهای شگفت آوری است که برای آموزش نهنگ ها بکار می رود.

ویل دان یک روش آموزشی است که اثر خود را در رابطه با انسان و حیوان نشان داده است.
موضوع کتاب در مورد آموزش نهنگ های است که در یک پارک جانورشناسی دریایی معروف جهان است که نهنگ های غول پیکر و عظیم را در آنجا  آموزش می دهند که با پرش ها و حرکات آکروباتیک خود همه را حیرت زده کرده اند.

وس کینگسی که برای کنفرانس کاری به این پارک آمده بود به تماشای این نهنگ ها رفت و با دیدن آنها شگفت زده شد.
او بعد از تمام شدن نمایش سراغ مربی آموزش «دیو» رفت تا چگونگی عملکردهای خود را در مورد نهنگ ها توضیح دهد.
او از «دیو» پرسید این نهنگ ها چگونه آموزش دیدن و چگونه این حرکات را انجام می دهند؟

دیو پاسخ داد آنها هیچ کاری برای ما انجام نمی دادند تا اینکه به ما اعتماد کردند و فهمیدن که ما به آنها صدمه نمی زنیم.
ما تنها کاری که انجام دادیم مطمئن شدیم که گرسنه نیستند و بعد درون آب می رویم و با آنها بازی می کنیم.
تا بفهمن که به آنها صدمه نمی زنیم و به ما اعتماد کنند اعتماد کردن نهنگ ها زمان زیادی می برد.

اعتماد و دوستی اساس همه چیز است. نکته دیگر تأکید بر موارد مثبت.

در تأکید بر موارد مثبت کارهای درست را تأیید می کنیم و به کارهای منفی توجه نمی کنیم.
«دیو» ادامه داد: وقتی آنها کار اشتباهی انجام دادند آنها را نادیده می گیریم و رفتارشان را تغییر مسیر می دهیم.
یعنی اگر به یک رفتار بیشتر توجه کنیم آن رفتار بیشتر تکرار می شود به جای اینکه به رفتارهای نادرست توجه کنیم به کارهای درست تمرکز می کنیم تا کارهای درست تکرار شود.

همیشه پیشرفت ها را تحسین می کنیم و رفتارهای نادرست را تغییر جهت می دهیم.
هر چه به کارهای مثبت توجه کنیم بیشتر به ما اعتماد می کنند.

روش مدیریت عملکرد «ف- ر- پ»از ارکان مهم در خلاصه روش مدیریتی ویل دان

ف) فعال کننده آنچه که عملکرد را فعال می کند.
ر) رفتار عملکردی که رخ می دهد.
پ) یعنی پیامد پاسخ عملکرد.

منظور از فعال کننده این است که عملکرد ها را با اهداف روشن بیان کردن و بعد رفتارها را مورد توجه و بررسی قرار دادن.
برای یک نهنگ این رفتار ممکن است پریدن به هوا و برای انسان ها تهیه به موقع گزارش، برای فرزندان تمیز کردن اتاق باشد.
مربیان به رفتارهای نادرست نهنگ ها توجهی نمی کنند و توجه شان را به کار دیگری تغییر م یدهند بعد رفتارشان را مورد بررسی قرار می دهند، این تغییر جهت چگونه در مردم جواب می دهد.

بهترین راه برای اینکه موقعیت های روحی تغییر کند، تغییر جهتی است که شخص را در مسیر درست قرار می دهد.
اگر در مورد کارهایی که اشتباه انجام شده خوب توضیح داده شود اعتماد و اطمینان ایجاد می شود.
پیشرفت ها را تحسین کنیم یعنی اینکه وقتی کار نادرستی انجام می دهند توجه نکنیم و به کارهای درست توجه کرده و پاداش بدیم یعنی وقتی کارها بهتر انجام می شود توجه و قدردانی کنیم.

جلب توجه کردن به کارهای نادرست آسان است.
یعنی تمام کاری که ما انجام می دهیم این است که منتظر باشیم آنها اشتباه کنند و ما اشتباهات را به رخ انها بکشیم.
به این کار مچ گیری می گویند.

و اما پاسخ ویل دان:

افراد را تحسین کنیم، مشخص کنیم افراد چه کارهایی را خوب انجام داده اند.
احساسات مثبت را با آنها در میان بگذاریم و آنها را تشویق کنیم.
مچ گیری: سوق دادن افراد به انجام کارهای اشتباه.
ویل دان: سوق دادن افراد برای انجام کارهای درست.
توجه کردن مانند تابش نور آفتاب بر انسان هاست «به آنچه توجه کنیم رشد می کند و به آنچه توجه نکنیم پژمرده می شود.»

لازم است بیدار شویم و به افرادی که کارهای درستی انجام می دهند واکنش مثبت نشان دهیم.
از آموزش نهنگ ها می توان متوجه شد که باید افراد را به انجام کارهای درست مجبور کرد این  یعنی روش ویل دان.
آنها با حیوانات رفتاری می کنند که آنها را اذیت نمی کند، اطمینان بوجود می آورند، و در مقابل اشتباهات آنها تغییر جهت می دهند.

تغییر جهت درست منجر به اصلاح اشتباهات مردم می شود و باعث می شود در کارهایشان پیشرفت کنند و رابطه ای با اطمینان به وجود می آورد.
اثری که مچ گیری بر جا می گذارد موج های ریز ادامه دار هستند.
مثلاً رئیس بر سر یکی از مدیران داد می کشد، آن مدیر بر سر کارکنان داد می کشد، کارمند هم به خانه می آید و بر سر همسر و فرزندانش داد می کشد و …

کسانی که مدتها در کنار ما کارهای خوب انجام دادند و ما خیلی ساده از آنها گذشته ایم.
بهتر است اگر کسی کار صحیح انجام بدهد بلافاصله به آنها پاسخ ویل دان بدهیم، همانگونه که در آموزش نهنگ ها پیشرفت را تحسین می کند و هر حرکتی که در مسیر خواسته شده باشد پاداش دارد.

ما نمی خواهیم که فرزندان مان هر وقت کاری که انجام می دهند انتظار پاداش داشته باشند، بلکه دوست داریم وقتی کاری را خوب انجام دادند از آن لذت ببرند.
هدف پاسخ ویل دان کمک کردن به مردم برای با انگیزه تر شدن است.
پاسخ ویل دان زمانی اثر خوبی دارد که صادقانه وصمیمانه بکار برده شود.

قبول کنیم که گاهی در برخورد با افراد خیلی منفی بوده ایم و بخواهیم آن را تغییر دهیم.
روش ویل دان را با آنها در میان بگذاریم و از آنها کمک بگیریم.
تفاوت پاسخ ویل دان و پاسخ مچ گیری را شرح دهیم و از آنها بخواهیم هر وقت به عادتهای قبلی خود یعنی مچ گیری و تکیه بر کارهای منفی برگشتیم ما را متوجه کنند.

هرگز مپندارید که آن چیزی را که به یک شخص انگیزه می دهد می دانید، آنگاه که همه چیز خوب پیش می رود بیدار شویم و سخن مثبت بگوییم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *