نقشه ذهنی تکنیکی برای مطالعه

نقشه ذهنی تکنیکی برای مطالعه

نقشه ذهنی تکنیکی برای مطالعه


نقشه ذهنی تکنیکی برای مطالعه

آیا شما نیز با خواندن تیتر « نقشه ذهنی تکنیکی برای مطالعه » در مورد چگونگی ترسیم نقشه ذهنی دچار سرگردانی شدید؟
هزاران سال است که کلمات مکتوب ساختار مؤثری برای سازماندهی، جایگیر شدن و تبادل افکار و نظریات داشته اند.
به هر حال، در پژوهش اخیر دربارۀ چگونگی عملکرد مغز مشخص شده است که امکان دارد روش قدیمی سازماندهی کلمات به حالت طولی و روی کاغذ، بهترین روش به کارگیری توانایی های شناختی ما نباشد.
روش های قدرتمندتر دیگری وجود دارد که می توان برای سازماندهی افکا ر به کار برد که نقشۀ ذهنی مؤثرترین آن است.

یک نقشۀ ذهنی، تکنیکی برای نت برداری و ذهن انگیزی است و برای بهره برداری بهتر از مغز طراحی شده است.
این تکنیک باعث می شود تا همزمان تمام قابلیت های ذهنی به کار گرفته شود.
در یک لحظه، مغز از تمام مهارت های تداعی و خلاقیت برای تقویت حافظه استفاده کند.
و نتیجتا، ارتباط تنگاتنگ میان نیمکرۀ چپ و نیمکرۀ راست مغز را ممکن سازد.

نقشه های ذهنی ارائه دهندۀ مرور کلی یک عنوان به صورت نمودار هستند.
این نقشه ها، کار جذب و تحلیل اطلاعات را برای مغز آسان می کنند.
نقشه های ذهنی دو طرف مغز را به طور همزمان در گیر می کنند.
سمت چپ بخش تحلیل گر است و سمت راست، قسمت شهودی و تخیلی.

در نکته برداری به کمک نقشۀ ذهنی، به جای یادداشت تمام عبارات یا فهرست ها، ترکیبی از لغات و تصاویر کلیدی برای برداشت اصل مطلب استفاده می شود.
این لغات و تصاویر به نوعی تداعی کنندۀ اطلاعات مهم می باشند.
مغز شما نیز در کنار نقشۀ ذهنی ساخت شما، یک نقشۀ ذهنی مرتبط با تمام آن چه که به خاطر می سپارید، ایجاد می کند.

بنابر این یک نقشۀ ذهنی تبدیل به یک نقشۀ چند بعدی می شود که هر بعد آن حاوی اطلاعات خاصی است که از مغز خود شما نشأت گرفته است.
این ابعاد مختلف در به خاطر سپردن مطالب، یادآوری آن ها را نیز آسان می سازد.
به همین دلیل است که نقشۀ ذهنی را یک ابزار گرافیکی فوق العاده قدرتمند می دانند که بهره برداری از تمام قوای ذهنی را فراهم می سازد.

نقشه های ذهنی برای تقویت حافظه طراحی شده اند تا بتوان در مواقع لزوم، اطلاعات را سریع تر و راحت تر به خاطر آورد.

در زیر نقشۀ ذهن پایه ای را نشان می دهد که خصوصیات کلیدی را داراست:

-تصویر وسط که نشان دهندۀ عنوان نقشۀ ذهن است.
-ساختار انشعابی شاخه ها و کلمۀ کلیدی اصلی که موضوعات مبحث را تعیین می کند.
-کلمۀ کلیدی کوچکتر زیر شاخه ها که نشان دهندۀ جزئیات هر موضوع است.

مقاله نقشۀ ذهنی : نقشۀ ذهنی خوب دارای ویژگی های زیر است:

-از رنگ های مختلف جهت تحریک سمت راست مغز استفاده می کند و همین مسئله فرق گذاشتن بین عناوین و موضوعات را ممکن می سازد.
-لغات کلیدی که به دقت انتخاب شده اند، بهتر است به صورت تکی و مجزا و واضح نوشته شده باشند.
هر کدام باید به طور مرتب در یک شاخه در اندازۀ مساوی قرار داده شوند.
-تا جایی که امکان دارد از تصاویر استفاده شود. بعضی از زیر شاخه ها می توانند در مقابل خود تصویر داشته باشند و در آن ها از کلمه استفاده نشود.

-بخش ها ارتباط بین کلمات کلیدی و تصاویر مربوط به آن ها را نشان دهند.
مهم است که طول شاخه ها با طول کلمات برابری کند، زیرا وقتی به خلق نقشۀ  ذهنی در حافظۀ خود مشغول می شوید، یکی از خصوصیات کلیدی که شما آن را به یاد می آورید، اندازه است.
به عنوان مثال، اگر به یاد آورید که شاخۀ  بلندی از سمت راست منشعب شده است، ذهن شما به طور خودکار به دنبال کلمه ای طولانی متناسب با آن می گردد.

اگر شما نیازمند به ذهن سپردن اطلاعات هستید، به خصوص برای مدتی طولانی، نقشۀ ذهنی ابزار حافظه ای قدرتمندی است.
همین طور ابزار بی نهایت مؤثری است که افکار شما را روی کاغذ سازماندهی می کنید، خواه برنامۀ شما طراحی یک گزارش باشد یا ثبت و یادداشت آن چه خوانده یا شنیده اید.
در حقیقت، متوجه خواهید شد که از این فرآیندها نتایج بسیاری به دست خواهید آورد .

اگر از نقشۀ دهنی به جای نوشتن مطالب استفاده کنید، قدرت یادآوری شما بنا به دلایل زیر بهبود می یابد:

-از قسمت بیشتری از مغز خود استفاده می کنید و در نتیجه توانایی های قدرتمند شما را بیشتر بر موضوعی که در مورد آن کار می کنید، متمرکز می سازد.
-ایجاد و طراحی نقشۀ ذهنی سریع تر از نوشتن مطالب انجام می شود و لذت بخشتر و سرگرم کننده تر است.
-فرآیند نقشه کشی ذهنی شما را ملزم می دارد تا در بارۀ یک عنوان به چندین روش متمرکز فکر می کنید، نه این که فقط آن را بنویسید.

-ویرایش و مرور اطلاعات در فرم نقشۀ ذهنی بسیار آسان تر از نوشتن آن به صورت طولی است.

چگونه نقشه ذهنی تکنیکی برای مطالعه خود را طراحی کنید

خلق نقشۀ فرآیندی درست است. جهت شروع، خودتان این تمرین را مبتنی بر عنوانی آشنا امتحان کنید.
یک ورق کاغذ بردارید و آن را از وسط تا بزنید به طوری که از قسمت طولی تا بخورد تا چشم انداز شما به عنوان چارچوب مشخص شود.
دست کم از سه مداد رنگی استفاده کنید و تصویر خود را در وسط کاغذ بکشید.

نگران نباشید، نیازی نیست نقاشی شما زیاد خوب باشد.
قرار نیست که تصویر درست شکل شما باشد: این تصویر فقط برای نقطۀ شروع آن جا قرار می گیرد.
همۀ زمینه های مهم زندگی خود را در نظر بیاورید و برای نشان دادن هر کدام شاخه های اصلی را از تصویر مرکزی خود به سمت بیرون بکشید.

برای هر شاخه از یک مداد رنگی استفاده کنید.
برای نمونه، ممکن است شاخه هایی از خانواده، سرگرمی ها، کار ، دوستان، خانه، تعطیلات و هر آن چه برای شما مهم است، داشته باشید.

لغات کلیدی را بنویسید و برای شاخۀ اصلی یک تصویر بکشید.
شاخه ای کوچک تر بکشید که از شاخۀ اصلی بیرون می آید، تا جزئیات بیشتری را به زمینۀ هر عنوان بیفزایید.
هر کدام را با یک لغت کلیدی برچسب بزنید یا تصویری متناسب با آن بکشید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *