راهکاری مفید برای تقویت حافظه

راهکاری مفید برای تقویت حافظه

راهکاری مفید برای تقویت حافظه


راهکاری مفید برای تقویت حافظه

ایجاد دفتر رویدادهای روزانه

اولین گام در برنامۀ ۳۰ روزۀ حافظه بوجود آوردن دفتر رویدادهای روزانه است که در  آن به مواردی نظیر چیزهایی که به خاطر می آورید، چیزهایی که به خاطر نمی آورید، الگوهای توجه و شروع برای  توجه بیشتر به چیزها فکر کنید.
با این روش شما مبنایی را بوجود می آورید که الان در آن سطح قرار دارید و می توانید پیشرفت خود را با حرکت به سمتی که می خواهید باشید دنبال کنید.

از آن جایی که اولین قدم در به خاطر آوردن هر چیزی توجه کردن به آن است، پس توجه به فرآیندهای ذهنی به شما کمک خواهد کرد تا تمرکز خود را در بخاطر سپاری، بالا ببرید.
هفتۀ اول خود را صرف توجه کردن و بالا بردن آگاهی خود از زمان و چگونگی بخاطر سپاری خود کنید. این هفته در کنار تنظیم دفتر رویدادهای روزانه وقت خود را با تمرین های توجه سپری کنید که این خود به شما کمک می کند بیشتر توجه کنید.
سپس همانطور که این عادت را به تدریج برای خود کسب می کنید آن جزیی از زندگی روزمرۀ شما خواهد شد.

چگونه دفتر رویدادهای حافظۀ خود را تنظیم کنید؟

دفتر رویدادهای خود را مانند دفتر روزانه یا رویدادنامه تهیه کنید تا بتوانید هر بارکه ایده ای مربوط به حافظه به ذهن تان می آید رادر آن به صورت روزانه یا حتی چندین بار در روز یادداشت کنید.
حتی می توانید مواردی را که در دفتر می نویسید و می خواهید با افراد دیگر به اشتراک گذارید را در یک وبلاگ بنویسید.

اگر در وبسایت خود و یا یکی از شبکه های اجتماعی محبوب خود می نویسید حتی ممکن است این مورد را بعنوان قسمتی از وبلاگ خود قرار دهید.
اگر این مطالب را در وبلاگ یا هر جای دیگری می نویسید که با افراد دیگر به اشتراک گذاشته می شود اطمینان حاصل کنید که مشکلی با خواندن مطالب توسط افراد دیگر ندارید.

اگر مشکلی ندارید فقط آن قسمت هایی از دفتر رویدادهای روزانۀ خود را در وبلاگ قرار دهید تا افراد دیگر بتوانند بخوانند و بگذارید بقیۀ بخش ها به صورت خصوصی و رمزدار در وبلاگ قرار گیرند.
یک روش خوب برای تمایز قائل شدن این است که مشاهدات و افکار شخصی که در مورد خودتان است را در بخش خصوصی رمزدار قرار دهید.
ولی اگر مطلبی در مورد چگونگی بهبود حافظۀ خود دارید که می تواند برای افراد دیگر مفید باشد به طور کامل و در جایی از وبلاگ قرار دهید که برای همه قابل دیدن باشد.

برای مفید تر بودن دفترتان آن را به چندین بخش تقسیم کنید.
مثل لیستی که در ادامه آورده شده است.
سپس شما یک سری هدف برای گسترش حافظۀ خود دارید.
موفقیت هایتان را در بخاطر آوری انواع مختلف اطلاعات پیگیری کنید و زمانی که ذهن شما اشتباه می کند به آن دقت کنید.

به این ترتیب می توانید به الگو توانایی تان در بخاطر سپاری در طول زمان دقت کنید.
شما می توانید مطالعۀ حافظۀ خود را به صورت جدول در آورده و برای هر بخش یک ستون اختصاص دهید.

۱-اهداف کلی من( اهدافی که امیدوارید در ۳۰ روز به آن ها برسید.)
۲-اهداف امروز من( زمینه های رشد حافظه با تمرکز بر روی آن ها در حال حاضر)
۳-موفقیت های حافظۀ من( یعنی رخدادها، تجربیات و مشاهدات خاصی که از موفقیت قابل ملاحظه، برجسته و غیر منتظره لذت برده اید).
۴-خطاهای حافظۀ من( یعنی زمانی که متوجه شده اید اصلاً قادر به بازیابی یا تشخیص چیزی نیستید ویا آن را به صورت نادرست به خاطر می آورید.)

۵-روش ها و الگوها( یعنی انواع چیزهایی که احتمالاً به خاطر می سپارید و انواع چیزهایی که معمولافراموش می کنید و یا به صورت نادرست به خاطر می سپارید).
۶-پیشرفت های حافظه( یعنی متوجه می شوید چیزهایی را می توانید به خاطر بسپارید که قبلاً نمی توانستید).
۷-چالش های حافظه( یعنی مخصوصاً چیزهایی که هنوز به خاطر سپردن آن ها مشکل است).
۸-یافته های حافظه( یعنی ایده ها و راهنمایی هایی که از تجربیات شخصی خود در تلاش برای بخاطر سپاری چیزها و یا مطالب نوشته شده در دفتر رویدادهای روزانه بدست آورده اید و به اضافۀ ایده ها و راهنمایی هایی را که از طریق خواندن مطالب دیگران و یا حتی صحبت کردن با افراد یا تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو بدست آورده اید).

اگر موارد ذکر شده را با استفاده از نرم افزارهای مختلف مانند (ورد)، به صورت جدول در می آورید هر کدام از موارد را به صورت یک سر ستون قرار دهید. سپس احساسی را که هر روز دارید در داخل آن یادداشت کنید.
استفاده از گروه های ذکر شده به شما کمک می کند تا حواس خود را بر روی جنبه های مختلف پیشرفت حافظۀ خود متمرکز کنید.
همچنین از این دفتر رخدادهای روزانه استفاده کنید و توجه خود را معطوف چیزهایی کنید که از نظر شما مهم ترین زمینه برای کار کردن بر روی آن هاست.

به این ترتیب هم می توانید بهتر برنامه ریزی کنید و هم می توانید کارهای خود را بهتر اولویت بندی کنید.
در واقع شما برای بازیابی و تفکر در مورد چیزهایی که به خاطر می آورید و یا به خاطر نمی آورید از عملکرد مدیریت مرکزی خود استفاده می کنید.
نکتۀ مهم این است که هر روز در دفتر خود بنویسید چون با استفاده از این روش بهتر می توانید رشد  پیشرفت خود را به صورت نمودار ببینید و بر روی مواردی که در آن نیاز به رشد دارید بیشتر تمرکز کنید و همچنین با این روش قادر خواهید بود هر آنچه را که در هر روز اتفاق افتاده اند را بهتر به خاطر بیاورید و اگر اتفاقات را یادداشت نکنید حوادث متوالی یک روز با مواردی که روز قبل آن اتفاق افتاده است تداخل خواهد کرد.

برای پیشرفت خود چگونه باید از این دفتر استفاده کرد؟ | راهکاری مفید برای تقویت حافظه

نوشته ها و یادداشت های شما می توانند به عنوان راهنما عمل کرده و به شما بگویند چه کار بکنید.
برای مثال فرض کنید در دفتر خود نوشته اید در به خاطر آوردن اسامی در رخدادهایی که در آن ها شرکت داشته اید دچار مشکل هستید.
این جمله پیشنهاد می کند که این بخش از حافظۀ خود را هدف گیری کرده و روی آن کار کنید.

فرض کنید شما به الگویی توجه می کنید که در آن مشخص شده در ساعات خاصی از روز مطالب را بیشتر فراموش می کنید.
این جمله ممکن است نشانگر این باشد که در آن زمان بسیار خسته اید و توجه کافی را ندارید.
پس نیازمند برداشتن گام هایی برای بالا بردن انرژی خود در آن زمان هستید.
مثل داشتن خواب بیشتر و یا خوردن یک میان وعدۀ پر انرژی درحوالی آن ساعت.

اگر تشخیص دادید که توانایی حافظه تان برای یادگیری در آن لحظه بالا نیست می توانید زمان مناسب دیگری را برای یادگیری اختصاص دهید.
به طور خلاصه می توان گفت هر چیزی را که در مورد قدرت حافظۀ خود فرا می گیرید در دفتر خود یادداشت کنید تا در مواقعی که نیاز دارید روی موردی که کارکردشان در پایین ترین سطح است کار کنید  از آن ها استفاده کنید.

راهکاری مفید برای تقویت حافظه: اگر موفقیت های حافظۀ خود را یادداشت می کنید زمانی را برای تشویق و پاداش به خودتان اختصاص دهید.
این کار به شما کمک می کند انگیزۀ کافی برای ادامۀ پیشرفت هایتان را به دست آورید.
زمانی که نشانه هایی از موفقیت در کارکرد حافظۀ خود دیده و به آن ها پاداش دهید در مورد کاری که برای افزایش حافظۀ خود انجام می دهید احساس بهتری خواهید داشت.

برای مثال بعد از یک دورۀ بخاطر سپاری اسامی اکثر افرادی که در یک گردهمایی شغلی با آنها روبرو می شوید به طور آگاهانه بر روی کد گذاری اسامی آن ها در حافظۀ خود کار کرده و توانایی شما در تشخیص آن ها در حافظۀ بلند مدت شما بهتر شده است.
به این ترتیب می توانید موارد زیادی از قبیل جزئیات کاری که آن ها انجام می دهند و یا کاری که نیازمند انجام آن هستید تا آن ها  را به خاطر بسپارید را باز یابی کنید.
این یک کار بزرگ است.

یک موفقیت بی نظیر است.
پس از خود قدردانی کرده و به خود پاداش دهید مثلا  از  خودتان تعریف کنید یا خود را به یک فنجان قهوه مهمان کنید و یا به خودتان یک ستاره با یک روبان بدهید.
با این روش می توانید پیشرفت خود را تشخیص داده و پیشرفت خود را در سطوح بالا ادامه بدهید.

یک روش خوب در استفاده از پاداش این است که روز بعد از داشتن یک پیشرفت خوب به خودتان یک جایزۀ کوچک دهید یا از خود تعریف کنید.
اما اگر پیشرفت هفتگی خود را در نظر می گیرید حتی می  توانید جایزۀ بزرگ تری را در نظر بگیرید.
بعد از ۳۰ روز بیرون بروید و یک جایزۀ خوب برای خود تهیه کنید تامشخص کند شما پیشرفت کرده اید. این پاداش نشان دهندۀ این خواهد بود که شما این ۳۰ روز را برای داشتن حافظۀ بهتر با موفقیت و به طور کامل گذرانده اید و بعد از آن در صورت تمایل می توانید حتی یک دورۀ ۳۰ روزۀ دیگر را برای پیشرفت های بیشتر شروع کنید.

آیا مقاله راهکاری مفید برای تقویت حافظه برای شما مفید واقع شد؟
نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *