روش های تقویت تمرکز حواس


روش های تقویت تمرکز حواس

یکی از شیوه هایی که می تواند در زندگی روزمره برایمان سودآور باشد، یادگیری روش های تقویت تمرکز حواس است.
تمرکز حواس هنگام مطالعه کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است.
لذا کار برد روش ها و فنونی که به خواننده کمک می کند تا هنگام مطالعه فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمرکز حواس هنگام مطالعه افزایش می دهد.

این روش ها عبارتند از:

۱-آمادگی برای مطالعه:

برای شروع مطالعه، ابتدا بایستی خود را از جهات گوناگون آماده کرد، منظور از آمادگی پیدایش تمام شرایطی است که شخصی را قادر می سازد تا با اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس، به عملکرد مطلوب برسد که  این آمادگی را به چهار قسمت عمده تقسیم می کنیم:

الف) آمادگی بدنی: گاهی وجود بیماری هایی مانند زخم معده، میگرن، سردرد و نظایر این ها باعث از بین رفتن تمرکز حواس و مانع مطالعۀ فرد می شودو فرد تا به دست آوردن تندرستی کامل قادر به برقراری تمرکز حواس و مطالعۀ ثمر بخش نیست و انگیزۀ کافی هم برای مطالعه ندارد و برای رفع آن باید تلاش کند.

ب) آمادگی ذهنی: آمادگی ذهنی را می توان از خصوصیاتی مانند:
قدرت تفسیر و تعبیر اشکال، توانایی درک همانندی ها میان کلمات و …دانست.

ج) آمادگی اجتماعی: به ماهیت و وسعت تجارب فرد بستگی دارد که میتوان آن را با تجزیه و تحلیل زمینۀ خانه و خانوادگی، محیط وسیع اجتماعی او که در آن تجربه اندوخته است، بیان نمود.

د) آمادگی روانی: آمادگی روانی به شکل پیچیده ای با رشد و تکامل بدنی، ذهنی و اجتماعی آمیخته است و خستگی، بی قراری، بی تابی، کوتاهی زمان، نداشتن دقت و تمرکز در مطالعه، واکنش های منفی نسبت به خود و دیگران، ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن ها همگی نشانۀ نبودن آمادگی روانی، بدنی، ذهنی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان است.

روش های تقویت تمرکز حواس

روش های تقویت تمرکز حواس

۲-داشتن علاقه به مطالعه:

مطالعۀ ثمربخش از دو عامل متأثر است:
یکی علاقه نسبت به مطالب خواندنی، دیگر کاربرد ماهرانۀ فنون مطالعه نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعۀ بیشتر بپردازد.
مطالعۀ بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود، کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسانتر، سریعتر و لذت بخش تر می سازد.
در نتیجه علاقۀ خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد.

پس تا زمانی که فرد تمایل و علاقه به انجام کاری نداشته باشد نمی تواند برانگیخته شود.
لذا وقتی خواننده به موضوعی علاقه مند شود، خود به خود بر آن تمرکز خواهد کرد.

۳-تنظیم وقت:

یکی از راه های برقراری تمرکز حواس این است که مطالعه در آن ساعت از روز انجام گیرد که برای فرد مناسب تر است.
اما تعیین بهترین زمان برای مطالعه کاری دشوار است و به عادات فردی بستگی دارد.
اوقات خود را طوری تنظیم کنید که برای مطالعۀ دروس سخت تر از زمان های شاد و سرحال خود استفاده کنید.

در بین مطالعات خود به تناسب زمان ها استراحت کوتاه در نظر بگیرید.
با این حالات تعیین زمان و مقدار مطالعه باعث آگاهی از تمام زمینۀ مطالعه، برقراری تمرکز حواس، عدم سردرگمی، جلوگیری از اتلاف وقت وانرژی و فهم بهتر مطالب خواهد شد.

۴-ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت یکی از روش های تقویت تمرکز حواس:

مطالعۀ عمیق و یادگیری ثمر بخش وقتی حاصل می شود که فرد تصور مثبتی از خود داشته باشد و به خود اعتماد کند.
زیرا اعتماد به خود در موفقیت مؤثر است و مهارت را بیشتر و نیرو را افزایش داده و مغز را سالمتر می کند.

وقتی می خواهید کاری انجام دهید از گفتن کلمات منفی بپرهیزید و به خود اجازه ندهید افکار منفی شما را در خود غوطه ور ساخته و تمرکزتان را مختل کند.

۵-استفاده از راهنما:

یکی از شیوه های برقراری تمرکز حواس استفاده از یک راهنما مانند، انگشت سبابه، مداد و ….. به هنگام مطالعه است.
زیرا استفاده از یک راهنما هنگام مطالعه باعث تمرکز حواس بهتر، افزایش سرعت مطالعه، عادت به روان خواندن، جلوگیری از برگشت دوباره خوانی و اتلاف وقت و جلوگیری از خستگی چشم و ذهن می شود.

۶-خط کشیدن زیر مطالب مهم:

استفاده از این روش یکی از شایعترین راهبردهایی است که اغلب دانش آموزان و دانشجویان از آن استفاده می کنند.
لذا هنگام مطالعه باید با استفاده از یک مداد یا خودکار، ایده ها ومطالب مهم اساسی را علامت گذاری نمود.

زیرا برای مشخص نمودن ایده ها و مطالب مهم و اساسی و خط کشیدن زیر آن ها لازم است با تمرکز حواس و دقت خاصی به مطالعه مشغول شد.

روش های تقویت تمرکز حواس

روش های تقویت تمرکز حواس

۷-یادداشت برداری هنگام مطالعه:

یادداشت برداری نوعی تکرار درس است که هم باعث تمرکز حواس و هم سبب بیشتر به خاطر سپردن مطالب می شود.
برای یادداشت برداری باید هنگام مطالعه فعال بود و لازمۀ فعال بودن، داشتن تمرکز حواس است و برای برقراری تمرکز حواس جهت نوشتن، هماهنگی چشم و مغز و به منزلۀ نوعی یادگیری تجسمی چند بعدی با قدرتی بی نظیر است که تمرکز حواس را تقویت می کند.

چند توصیۀ دیگر برای تمرکز حواس:

الف) قرار دادن استراحت های کوتاه و به صورت منظم ما بین مطالعات
ب) تجزیه و تحلیل نمودن موقعیت هایی که تمرکز حواس شما را مختل می کند.
ج) داشتن برنامه ریزی معین برای مطالعه و کارهای متفرقه
د) تقسیم کردن موضوعات مطالعاتی و مطالعه بر حسب اولویت علاقه

کتاب:مشاوره برای کنکور و موفقیت تحصیلی
مؤلف: کامبیز زیرک کار

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *